Tietosuoja

 1. Rekisterinpitäjä
  RIGR, Keilaranta 15 B, 02710 ESPOO
  Y-Tunnus 3182885-5
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Saku Vainikainen
  sähköposti: saku (piste) vainikainen (ät) rigr (piste) fi
  puhelin: 0 5 0 – 3 0 9 6 8 4 1
 3. Rekisterin nimi
  Verkkopalvelun käyttäjärekisteri
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, jonka henkilö antaa kirjautumalla ensimmäisen kerran verkkopalveluun. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkopalvelun tarjoaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennetaan kirjautumisessa käytetyt sosiaalisen median profiilitiedot, joita ovat etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite sekä profiilikuva. Lisäksi henkilö voi tallentaa rekisteriin lempinimen, kotisivun osoitteen ja salasanan. Verkkopalvelun käyttölokeille tallentuu henkilön käyttämän selainohjelmiston otsaketiedot, verkko-osoite ja muuta teknistä tietoa, joka voidaan yhdistää henkilöön.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään henkilöltä itseltään ja hänen kirjautumiseen käyttämiensä sosiaalisen median palveluista.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja voidaan julkaista verkkopalvelussa. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muuten kuin palvelun tuottamiseksi eikä muille kuin Verkkopalvelun toteuttajille. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Verkkopalvelun toteuttaa:

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään vain Internet-palvelimilla, joiden fyysisestä ja teknisestä tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti – ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Teknistä tietoturvaa tarkastellaan säännöllisesti ja tarkastelun tulokset raportoidaan Verkkopalvelussa https://www.rigr.fi/tietoturva/
 2. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Perustiedot voi tarkastaa ja korjata Verkkopalvelun käyttäjäprofiilin hallintanäkymässä. Kattavan henkilötietoraportin voi pyytää ao. lomakkeella.
 3. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön mahdollisimman nopeasti, kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tietojen poistoa voi pyytää ao. lomakkeella.

Pyydä tietosi: